Wat is het
investeringsfonds?

Buma/Stemra en OCW versterken de muzieksector door werkbijdragen beschikbaar te stellen aan componisten, tekstschrijvers, muziekuitgevers en de door Buma/Stemra erkende beroepsverenigingen. De culturele sector is zwaar getroffen door de Coronacrisis. Buma/Stemra en het Ministerie van OCW komen auteursrechthebbenden tegemoet met een vervolg op het Investeringsfonds Muziek. De door Buma/Stemra erkende beroepsverenigingen componisten, tekstschrijvers, uitgevers van muziek kunnen vanaf maandag 26 juli 2021 een aanvraag doen bij het Investeringsfonds Muziek, Deel 2. Het fonds is bestemd voor de ontwikkeling van (nieuwe) muziek en nieuwe exploitatie van nieuwe of bestaande muziek in Nederland.Lees verder

Veelgestelde
vragen

 • Welke ondersteuning biedt het Investeringsfonds Muziek?

  Het Investeringsfonds Muziek Deel 2 verdeelt werkbijdragen onder personen en rechtspersonen die professioneel (een substantieel deel van) hun inkomsten vergaren met auteursrecht.

 • Wat is het doel van het Investeringsfonds Muziek?

  Het Investeringsfonds Muziek is er om professionals in de muziekindustrie te ondersteunen bij

  • creatie van nieuwe werken en/of
  • nieuwe exploitatie door het aan het publiek beschikbaar stellen van muziekwerken die niet eerder publiek toegankelijk waren, bijvoorbeeld door een liveoptreden
 • Hoe is het Investeringsfonds Muziek Deel 2 tot stand gekomen?

  De Federatie Auteursrechtbelangen, bestaande uit de drie aangesloten koepels (Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie (PCMI) en de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (VOI©E), hebben het initiatief genomen om rechthebbenden in de creatieve sector financieel bij te staan. Het Ministerie van OCW heeft, als onderdeel van de aanvullende middelen voor de culturele sector nog eens € 10 miljoen vrijgemaakt voor het ‘Steunfonds Rechtensector', een initiatief van de Federatie Auteursrechtbelangen. Daarvan is € 2.337.500 beschikbaar voor het Investeringsfonds Muziek Deel 2.

 • Wat is de rol van Buma/Stemra?

  Buma/Stemra wendt de bijdrage van de Minister van OCW aan om professionals in de muzieksector te ondersteunen bij de creatie van nieuwe werken, investeringen in middelen voor de totstandkoming van nieuwe werken en nieuwe exploitaties door het aan het publiek beschikbaar stellen van muziekwerken die niet eerder publiek toegankelijk waren. Dat doet Buma/Stemra door het Investeringsfonds Muziek te continueren met Deel 2 van dit fonds.

Bekijk alle veelgestelde vragen